Gabinet pielęgniarki

Opublikowano: sobota, 11 lipiec 2015
admin_rs

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

                                                                                                  ~ Janusz Korczak ~

 

W szkole opieką otacza nasze dzieci:

-  pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania -   

mgr Maria Mąka

 

                      przyjmuje w szkole  - codziennie w godz. 8.00 - 14.00

Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje kompleksową opiekę profilaktyczną nad uczniami
na terenie naszej szkoły.

 

Zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich,
  • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej
    oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów,
  • prowadzenie fluoryzacji.