Ważniejsze daty roku szkolnego 2019/2020

Opublikowano: niedziela, 01 wrzesień 2019
admin_rs
Data Wydarzenie
02.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
05.09. Spotkania z rodzicami - klasy I i IV.
Wybory uzupełniające do Rady Rodziców.
12.09. Spotkania z rodzicami - klasy II, III,V,VI,VII.
18.09. Spotkania z rodzicami - klasy VIII.

21.09. (sobota)

Piknik Inspiracji (odpracowanie dnia 12.06.- Boże Ciało.)
14.10 Obchody Dnia KEN
17.10. Ślubowanie klas pierwszych, obchody Święta Szkoły
08.11. Apel z okazji Święta Niepodległości
12-13.11. Spotkania z rodzicami.
25.11.-29.11. Wieczorki Andrzejkowe
21.12. Jasełka/Kolędnicy z okazji Świąt Bożego Narodzenia
21.12. Termin poinformowania rodziców uczniów
o przewidywanych ocenach (w tym   niedostatecznych)
23-31.12 Zimowa przerwa świąteczna
08.01.
Termin wystawiania ocen śródrocznych
10.01.
Klasyfikacja śródroczna

13.01.

Narada plenarna
15.-16. 01 Wywiadówki
17.01. Zabawy karnawałowe
20.01-02.02 Ferie zimowe
03.02. Rozpoczęcie nowego wiosennego semestru
30.-31.03. Spotkania z rodzicami.
1.-3.04. Rekolekcje wielkopostne
09-14.04 Wiosenna przerwa świąteczna

21.-23.04 (1.-3.06.)

Egzamin ósmoklasisty
30.04. Apel z okazji świąt majowych
29.05. Termin poinformowania rodziców uczniów
o przewidywanych ocenach(w tym niedostatecznych)
01.06 Dzień Dziecka
05.06. Festyn szkolny. Motyw przewodni: ekologia.
15.06. Termin wystawiania ocen rocznych
17.06. Klasyfikacja roczna
22.06. Podsumowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych uczniów
22.06. Narada plenarna
19-24.06. Pożegnanie klas VIII- dyskoteka, bal
26.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-VII. Pożegnanie klas VIII.
27.06-31.08 Ferie letnie