NASZE DZIAŁANIA rok szkolny 2010/2011

Opublikowano: poniedziałek, 13 lipiec 2015
admin_rs
 •      Zakupiliśmy papier ksero dla nauczycieli

 •      Zakupiliśmy nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów klas I-VI

 •      Zakupiliśmy tonery do ksero

 •      Sfinansowaliśmy zakup drobnych nagród oraz papieru do dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach

 •      Zakupiliśmy birety dla uczniów klas I

 •      Pokryliśmy koszty balu karnawałowego

 •      Zakupiliśmy słodkie niespodzianki z okazji Mikołajek dla wszystkich uczniów naszej szkoły

 •      Sfinansowaliśmy zakup ok. 50 książek do biblioteki szkolnej, które były dla uczniów prezentem od Mikołaja  przekazanym podczas Jasełek szkolnych

 •      Sfinansowaliśmy zakup lektur do biblioteki szkolnej

 •      Sfinansowaliśmy wyjazd chóru szkolnego na przegląd kolęd do Olsztyna

 •      Dofinansowaliśmy wyjazd drużyny piłki nożnej pod opieką Pana T. Demczaka na Finał Ogólnopolski „Liga Małych Mistrzów” w Łodzi

 •      Dofinansowaliśmy Uroczystą Galę podsumowującą osiągnięcia lekkoatletyczne w sezonie 2009

 •      Przystąpiliśmy do akcji „KOMPUTERY ZA TONERY” polegającej na zbiórce zużytych tonerów od drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek itp.,

 •      Podpisaliśmy umowę ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła, dzięki czemu mogli Państwo przekazywać 1% podatku z rozliczenia za rok 2010 z Urzędem Skarbowym na konto Rady Rodziców.  

 •      Przystąpiliśmy do akcji „EKOSZKOŁY” polegającej na zbiórce niepotrzebnych, zużytych telefonów komórkowych

 •      Zakupiliśmy ławeczki, które zostały umieszczone na parterze szkoły

 •      Dofinansowaliśmy 50% kosztów związanych z przyjazdem  do naszej  szkoły Filharmonii.(koszt udziału jednego ucznia 4 zł, z czego 2 zł dofinansowała Rada Rodziców)

 •      Sfinansowaliśmy  festyn z okazji Dnia Dziecka

 •      Zorganizowaliśmy i dofinansowaliśmy przyjazd do naszej szkoły asystentów politechniki Gdańskiej, którzy przedstawili dzieciom eksperymenty z ciekłym azotem, a także wyjaśnili czym jest elektryczność (koszt udziału jednego ucznia 12 zł, z czego 6 zł dofinansowała Rada Rodziców).


W grudniu 2010 roku zakończyliśmy akcję zbierania zużytych telefonów komórkowych.W zbiórce tej brało udział ponad 1300 szkół z całej Polski.Organizatorzy przeprowadzili ranking wśród wszystkich placówek i tak nasza szkoła zajęła 3 miejsce w kraju oddając do utylizacji 196 sztuk aparatów telefonicznych. Pod względem ilości oddanych telefonów w przeliczeniu na 1 ucznia zajęliśmy 6 miejsce w kraju.
       W naszej szkole do akcji przystąpiło 20 klas. Prezydium zgodnie z zapowiedzią dla najbardziej zaangażowanych przygotowało nagrody pieniężne.
   I tak:
    I miejsce  i 200 zł nagrody otrzymała klasa III d, której wychowawcą jest Pani mgr Mariola Garbino,klasa zebrała 59 telefonów
    II miejsce i 100 zł nagrody otrzymała klasa IIa, której wychowawcą jest Pani mgr Bożena Tyszkiewicz,klasa zebrała 24 telefony
    III miejsce i 100 zł nagrody  otrzymała klasa IIc, której wychowawcą jest Pani mgr Edyta Witkowska,klasa zebrała 23 telefony
Wszystkie dzieci biorące udział w akcji otrzymały nagrody.
Ponadto za zbiórkę telefonów organizator przyznał naszej szkole 1540 punktów, za które został zamówiony sprzęt informatyczny i sportowy, tj:
o    10 myszek do komputerów
o    1 klawiatura
o    1 piłka do rugby
o    2 piłki ręczne
o    5 piłek nożnych
o    14 woreczków gimnastycznych
o    16 piłeczek do ping ponga


Zakończyliśmy w naszej szkole akcję zbierania zużytych tonerów do drukarek. Łącznie zebraliśmy 1564 tonery.
Najlepiej ze wszystkich klas wypadła klasa I c, której wychowawcą jest Pani mgr Ewa Leduchowska.Uczniowie tej klasy zebrali 327 tonerów za co otrzymują 200 zł nagrody.
 Po 100 złotych otrzymują następujące klasy:
- klasa IIId  wych. Pani mgr Mariola Garbino (152 tonery)
- klasa IIc wych. Pani mgr Edyta Witkowska (148 tonerów)
- klasa IIIc wych. Pani mgr Anna Licznerska (142 tonery)

DZIĘKUJEMY!!!
Wszystkie nasze działania były możliwe dzięki Państwa wpłatom na Radę Rodziców oraz toner.
Dziękujemy też Darczyńcom, którzy wspierają nasze działania.wpłaty na Radę Rodziców:                                
I rata (do 31.10.10r) – 30zł.         
II rata (do 28.02.11r.) – 20zł.
- płaci jedno dziecko z rodziny
wpłaty na toner:
10zł. (do 31.10.10r.)
- płaci każde dziecko
Można wpłacać w szkole lub osobiście na konto RR

WZÓR

Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 4
Nr rachunku 91 1240 1604 1111 0010 2855 7323
Bank Pekao SA o/ Iława
tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, Rada Rodziców i toner
kwota: 60zł (np. za cały rok)!!!

Od nowego roku kalendarzowego będą mieli Państwo możliwość przy rozliczeniu  podatkowym za rok 2010 przekazać 1% podatku na Radę Rodziców przy SSP 4 w Iławie


AKCJE RADY RODZICÓW

Dlaczego Ekoszkoly?
Jeżeli zadajesz sobie pytanie "czy warto przyłączyć się do Akcji Ekoszkoły? " - odpowiedź jest prosta, zauważ :
•    Wszyscy uczniowie, którzy przyniosą dowolny telefon mają zagwarantowana nagrodę.
•    Wszystkie szkoły, które prześlą nam telefony otrzymują nagrody z naszego katalogu.
•    Bardzo szeroki wybór nagród - szkoła może dostosować zamówienie do swoich bieżących potrzeb.
•    Przeprowadzenie Akcji Ekoszkoły i odbiór nagród są całkowicie bezpłatne.
•    Wszystko odbieramy i dostarczamy pod drzwi Twojej szkoły.
•    Przyjmujemy wszystkie telefony - w dowolnym stanie i wieku.
•    Dodatkowo organizowane są konkursy, w których szkoły mają możliwość otrzymania  cennych upominków.
•    Przesyłane do szkół konspekty pozwalają nadać zbiórce telefonów charakter edukacyjny.
•    Proste i zrozumiałe zasady współpracy oraz jasne zasady wyceny telefonów.
•    Gwarancja fachowej pomocy naszych konsultantów na każdym etapie Akcji Ekoszkoły.
Współpraca z nami daje szkołom komfort spokojnej pracy wynikający z naszej stabilnej pozycji, wiarygodności i zaufania jakim obdarzyło nas setki szkół, jak również gwarancję osiągnięcia wyżej wymienionych założeń Akcji Ekoszkoły. 

AKCJA – EKOSZKOŁA w SSP 4 w Iławie

1.    Akcja trwa do 15 grudnia 2010r.
2.    Rodzice wypełniają kartki, które otrzymują od wychowawcy. Kartki wraz z listą wychowawca oddaje przedstawicielom RR po zakończeniu akcji (15 XII 2010r.).
3.    Telefony zbiera w wychowawca.

KOMPUTERY ZA TONERY jest przedsięwzięciem prowadzonym w ramach Portalu Oświata

Cel akcji:

    ekonomiczny
pozyskiwanie przez szkoły środków finansowych za zakup sprzętu (komputery, kserokopiarki, akcesoria, książki, środki dydaktyczne, meble i sprzęt szkolny) w zamian za zebrane wśród uczniów zużyte(puste) kartridże po atramentach i tonerach do drukarek komputerowych. Dotychczas szkoły uzyskały za odsprzedane pustaki 471431 złotych.
•    ekologiczny
skierowanie zużytych(pustych) kartridżów do powtórnego przerobu (recykling zamiast wyrzucania na śmietnik)
Uczestnicy akcji - ich zadania:
•    szkoły, placówki oświatowe
zbiórka pustych pojemników,
•    PTH "Technika" sp. z o.o.
obsługa logistyczna akcji, rozliczenia finansowe,
•    Eko service
recykling zebranych pojemników,

AKCJA – KOMPUTERY ZA TONERY w SSP 4 w Iławie
1.    Akcja trwa do końca kwietnia 2011r.
2.    Jeżeli potrzebne są dokumenty dla firm oddających kartridże do szkoły,  prosimy  wychowawcę o kartkę z danymi firmy oraz ilością zdanych tonerów- w kilogramach.
3.    Tonery  zbiera w wychowawca.

Uwaga!

Akcje to konkursy
Dla klas szczególnie zaangażowanych przewidziane są nagrody niespodzianki

Rada Rodziców
przy SSP 4 w Iławie


Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Podstawowej  nr 4 w Iławie działa na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 21.05.2001r.

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców naszej szkoły. W jej skład wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych po jednym z każdej klasy.

W roku szkolnym 2010/2011 Radę Rodziców reprezentuje Prezydium w następującym składzie:
przewodnicząca – Iwona Lewko
skarbnik – Anna Styczyńska
sekretarz - Beata Jastrzębska
Iwona Lewandowska
Edyta Witkowska

Działalność Rady Rodziców określa regulamin (na dole strony). Rada Rodziców jest organem społecznym i samorządowym współdziałającym z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami i instytucjami.
Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje społecznie.