Działania 2011/2012

Opublikowano: poniedziałek, 13 lipiec 2015
admin_rs
EKOSZKOŁA w SSP 4 w Iławie

RADA RODZICÓW ORGANIZUJE

PO RAZ DRUGI AKCJA – EKOSZKOŁA w SSP 4 w Iławie


1.    Akcja trwa do 20 stycznia 2012r.
2.    Uczniowie przynoszą telefony(w dowolnym stanie i wieku) wraz z wypełnioną  przez rodziców deklaracją przekazania (deklaracje do odbioru u wychowawców)
3.    Akcja to konkurs. Każde dziecko, które przyniesie telefon otrzyma niespodziankę.Dla klas szczególnie zaangażowanych przewidziane są nagrody.

 

24.11.2011 (autor - "RR" EW)

 

NOWOŚCI rok szkolny 2011/2012

NOWOŚCI

rok szkolny 2011/2012

wpłaty na Radę Rodziców:
I rata (do 31.10.10r) – 30zł         
II rata (do 28.02.11r.) – 20zł
- drugie dziecko z rodziny – 10zł
- kolejne dzieci z rodziny nie płacą na RR

wpłaty na toner:
 10zł (do 31.10.10r.)
- płaci każde dziecko

Wpłaty można dokonywać w szkole lub osobiście na konto RR

24.11.2011 (autor - "RR" EW)

DZIĘKUJEMY!!!

DZIĘKUJEMY!!!


Wszystkie nasze działania są możliwe dzięki Państwa wpłatom na Radę Rodziców oraz toner.
Dziękujemy też Darczyńcom, którzy wspierają nasze działania.

Informacje

Prezydium:
przewodnicząca – Iwona Lewko
skarbnik – Anna Styczyńska
sekretarz - Beata Jastrzębska
Iwona Lewandowska
Edyta Witkowska


Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Podstawowej  nr 4 w Iławie działa na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 21.05.2001r.

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców naszej szkoły. W jej skład wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych po jednym z każdej klasy.

Działalność Rady Rodziców określa regulamin. Rada Rodziców jest organem społecznym i samorządowym współdziałającym z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje społecznie.

Regulamin Rady Rodziców


Rada Rodziców przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 4
Nr rachunku 91 1240 1604 1111 0010 2855 7323
Bank Pekao SA o/ Iława
tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, Rada Rodziców i toner
kwota: 60zł (np. za cały rok)