Planowane działania Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013

Opublikowano: poniedziałek, 13 lipiec 2015
admin_rs
 

Szanowni Państwo!

 

        Informujemy, że   Rada Rodziców w bieżącym roku szkolnym 2012/13 zaplanowała przystąpienie do następujących akcji:

  1.  „EKOSZKOŁY” polegającej na zbiórce niepotrzebnych, zużytych telefonów komórkowych, dzięki której otrzymamy od firmy recyklingowej pomoce naukowe, artykuły biurowe, lektury szkolne, mapy, sprzęt sportowy, itp. Akcja ta trwa od przyszłego tygodnia i dzieci mogą przynosić zużyte telefony do wychowawców klas. Dla najbardziej zaangażowanych jak co roku przewidziane są nagrody!!!
  2. „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i UNESCO. Polega ona na tym, że dzieci realizują dobre uczynki w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. W ubiegłym roku szkolnym w I edycji w naszej szkole  zwycięzcą została Aleksandra Kowalska z kl.Id, która potrzymała rower górski marki KROSS. Ponadto nasza szkoła za przystąpienie do tej akcji otrzymała od organizatora multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2”. O rozpoczęciu konkursu dzieci zostaną poinformowane przez wychowawców klas.
  3. Już po raz trzeci planujemy zorganizować i dofinansować przyjazd do naszej szkoły asystentów politechniki Gdańskiej Edu Fun,

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc w realizacji tych przedsięwzięć.

Prezydium Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców

W bieżącym roku szkolnym wpłaty na radę rodziców nie ulegają zamianie i wynoszą:

50 zł pierwsze dziecko z rodziny, 10 zł drugie dziecko z rodziny, kolejne dzieci nie płacą oraz wpłata na toner 10 zł – płaci każde dziecko z rodziny. Istnieje możliwość rozłożenia wpłat na raty:

I rata (do 31.10.12r) – 30zł + 10 zł za drugie dziecko        

II rata (do 28.02.13r.) – 20zł

wpłaty na toner

10zł. (do 31.10.12r.) - płaci każde dziecko

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na konto RR (wzór wpłaty i numer konta do odbioru u wychowawców).

 

Rozliczenia za Rok 2010

Szanowni Państwo informujemy , że po dokładnym rozliczeniu przez Urzędy Skarbowe rozliczeń podatkowych za rok 2010, Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła poinformowało nas, że na nasze konto wpłynęło 1365,10 zł. Prezydium Rady Rodziców postanowiło, że decyzję o wydatkowaniu powyższych funduszy podejmie po otrzymaniu od Stowarzyszenia informacji  o kwocie rozliczenia za rok podatkowy 2011.

Ponadto informujemy, że również w bieżącym roku szkolnym będą mogli Państwo przekazać 1% z rozliczenia podatkowego za 2012r.

 

Dziękujemy tym, którzy systematycznie dokonują wpłat na RR oraz tym wszystkim, którzy wspierają  naszą działalność. . To dzięki Wam możemy realizować bieżące wydatki wynikające z planu finansowego.