Koło matematyczne klas III

Opublikowano: wtorek, 26 marzec 2019
admin_rs

Celem zajęć koła matematycznego ma być rozbudzanie zainteresowań matematycznych oraz utrwalanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w szkole. Atrakcyjność zadań powinna wynikać z samej istoty poruszanych w nich zagadnień, natomiast treści powinny motywować do podjęcia umysłowego wysiłku, żeby się z nimi zmierzyć. Taki sposób prezentacji wynika z założenia, że matematyka jest rodzajem ludzkiej aktywności, metodą organizowania myślenia, a nie dziedziną wiążącą się z przyswajaniem gotowych treści i procedur. Trening matematyczny wykraczający poza program, zróżnicowany pod względem trudności ma za zadanie wspieranie rozwoju uzdolnień, zainteresowań i postaw twórczych. Ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, do tworzenia strategii służących rozwiązaniu problemu. Dodatkowo ma przygotować do dalszej edukacji matematycznej, do udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.
Program kółka matematycznego to program zajęć pozalekcyjnych obejmujący podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej oraz treści wykraczające ponad podstawę. Jest przeznaczony dla dzieci wykazujących zainteresowanie matematyką oraz chętnych do rozwiązywania zadań nietypowych, skłaniających do podejmowania działań na swój własny sposób – zgodnie z własnym tokiem rozumowania. Równocześnie jest on kierowany do wszystkich uczniów, którzy chcą podejmować działalność matematyczną oraz czerpią z takich działań zadowolenie. Treści programowe będą realizowane na zajęciach kółka matematycznego w wymiarze 1 godziny tygodniowo (czwartek, godz.12.40 – 13.25, s. 1)
Prowadzący: Edyta Witkowska