Koło polonistyczne

Opublikowano: poniedziałek, 13 lipiec 2015
admin_rs

 

Program ma na celu utrwalenie i poszerzenie kompetencji kluczowych, przygotowanie uczniów do konkursów polonistycznych. Osobiste przeżycia uczniów, ich spostrzeżenia, obserwacja życia w gronie rówieśników i w najbliszym otoczeniu, aktualne wydarzenia kulturalne i literackie, uroczystości, rocznice, święta, wycieczki, prasa - to bogaty i różnorodny materiał będący podstawą kształcenia w ramach koła polonistycznego. Program skierowany jest do uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania literacko - kulturowe, aktywnych, chętnych do kreatywnego współdziałania w zespole i pracy samokształceniowej.

                                                                                                            

 Prowadząca koło

Bożena Pawlikowska